dramatikkens hus

Forside

"Fortell det ikke" av Erling Kittelsen

rss Bookmark and Share

Profesjonelle scenetekstprodusenter og produksjonsmiljøer kan henvende seg til Dramatikkens hus med sikte på utvikling, samarbeid,produksjon, gjestespill med mer. Korte prosjektbeskrivelser vil fortløpende bli vurdert. Relevante tekster eller prosjekter vil bli inviterte til en ytterligere presentasjon. Henvendelser/søknader rettes til: prosjekter@dramatikkenshus.no. Dramatikkens hus tar sikte på å komme tilbake til deg/dere så snart som mulig - høyst sannsynlig innen 4 uker.


Stykkets fem deler blir regissert av seks svært ulike iscenesettere: Pjotr Cholodzinski, Runar Hodne, Inghild Karlsen, Jon Tombre, Miriam Prestøy Lie og Ingri Fiksdal.