dramatikkens hus

Forside

Premiere på "22:13 -Destination Africa" på FN dagen 24. oktober!

rss Bookmark and Share

"22:13 - Destination Africa" av Olemic Thommessen handler om de dramatiske siste dagene til daværende generalsekretær i FN, Dag Hammarskjöld i Kongo, 1961. Dag Hammarskjöld var en ruvende skikkelse på den internasjonale politiske arena. Gjennom sitt virke, og sitt etterlatte verk Veimerker, bærer han frem et budskap om integritet og etiske idealer i politikken som har et viktig budskap også i dag.