dramatikkens hus

Kalender

rss Bookmark and Share

Spilleplan:

Av dyr er du kommet

av Ingeborg Arvola

«Av dyr er du kommet» er en forestilling for barn mellom 5 og 10 år som filosoferer omkring relasjonen mellom jorda, menneskene og dyrene. Tema er utrydningstruede dyr. Spilles Lørdag 1.10 kl. 18.00 og søndag 2.10 kl. 15.00

Det er... til alt som er vilt.
Ville ting hører ikke hjemme i skap.
Fins det ikke villskap?
Det som er vilt, går ut av skap.
Bryter seg ut.
Spiser opp hele skapet.

«Av dyr er du kommet» er en forestilling for barn mellom 5 og 10 år som filosoferer omkring relasjonen mellom jorda, menneskene og dyrene. Tema er utrydningstruede dyr. Vår tid kalles den sjette masseutryddelsen i jordas historie og en stor del av mangfoldsvekkingen skyldes menneskenes adferd. Hvor- dan kan utryddede eller utrydningstruede dyr sette i sving våre fantasier:
- om deres opplevelse av forsvinningen?
- deres syn på oss.
- og på menneskers behov for å kontrollere sine omgivelser.

Medvirkende:
Regi: Anne Mali Sæther
Dramatiker: Ingeborg Arvola
Musikere: Ruth Wilhelmine Meyer og Isak Anderssen
Dramaturg: Gunhild Nymoen
Skuespillere: Morten Olaussen og Katinka Markussen
Produsent: Tiril Bryn

‘Av dyr er du kommet’ blir til i samarbeid med Dramatikkens hus og er støttet av Norsk kulturråd og Spenn.

Forestillingen er den første presentasjonen i Drhs SceSam-prosjekt som er rettet mot utvikling og produksjon av ny scenekunst for barn.

Publisert: 07.11.11 14:25