dramatikkens hus

Kalender

rss Bookmark and Share

Spilleplan:

Fortell det ikke

av Erling Kittelsen

Kittelsens dramatikk i fem ulike kunstneriske visjoner.

Erling Kittelsens siste drama «Fortell det ikke» (2009) blir for anledningen fordelt på fem svært ulike regissører. Vi ønsker å presentere ulike aspekter ved Kittelsens dramatikk ved å vise dette ene stykket i fem ulike sceniske tolkninger. «Fortell det ikke» viderefører på mange måter «På himmelen» (2000) som opplevde både suksess og fatwa i Midtøsten. Spilles fredag 4.11 kl. 19.00 i Hallen.

Erling Kittelsen har gjennom mange år høstet stor anerkjennelse som forfatterog dramatiker, men har vært lite spilt i norsk teater. Vi ønsker med denne kvelden å presentere og undersøke Erling Kittelsens særpregede teaterunivers.

  Spilles fredag 4.11 kl. 19. 00 i Hallen  

Kittelsens tekst "Fortell det ikke" er plassert midt i verden i et slags her og nå. Selv om handlingen foregår på ulike tider og steder, er personene de samme og utvikler seg gjennom stykket. Dialogene brytes opp av forfatterens dramaturgiske kommentarer, som innholder tanker om både teater, samfunn og teksten.

I denne lesningen blir stykkets fem deler gitt form av seks svært ulike iscenesettere: Pjotr Cholodzinski, Runar Hodne, Inghild Karlsen, Jon Tombre, Miriam Prestøy Lie og Ingri Fiksdal. Teksten leses av Birgitte Larsen, Liv Bernhoft Osa, Ågot Sendstad, Per Christian Ellefsen og Mattis Herman Nyquist, i tillegg til Erling Kittelsens selv.

"Fortell det ikke" viderefører på mange måter "På himmelen" (2000) som opplevde både suksess og fatwa i Midtøsten.

 


 

 

Publisert: 07.11.11 14:25