dramatikkens hus

Kalender

rss Bookmark and Share

Spilleplan:

Sound of Science

av Tore Vagn Lid

"Sound of Science" er fjerde og siste sats i Tore Vagn Lids Biologisuite, et flereårig prosjekt for å sette inn et oppdatert musikkteater i en kritisk dialog med en ny biologisk fundert vitenskap om mennesket. "Sound of Science" er ikke en forestilling, men et utvidet seminar. Den er ikke for et publikum, men utelukkende for seminardeltakere, dvs. for spesielt interesserte, og spilles ikke et i teater men arrangeres først og fremst i vitenskapens egne (seminar)rom. I samarbeid med Dramatikkens hus arbeider Transiteater-teamet med en pilot som forsøkes en gang i november, for deretter å flyttes til universitetet i Tromsø, Oslo, Trondheim og Bergen. Satsen oppsummer erfaringene fra de tre første, og vender tilbake til forskningen men væpnet med estetisk erfaring, med musikk, dramaturgi, lys, lyd, profesjonelle amatører og profesjonelle sceneaktører til en arena hvor dette er fraværende. Og nettopp fordi fraværet av slike estetiske erfaringer er så påfallende i den nye biologismen, blir dette i seg selv til grunnforskning - så å si på strengt vitenskaplige premisser! Lørdag 5.11 kl. 21.00 i Hallen.

Teatret i vitenskapen & vitenskapen i teatret (testvisning).

Tore Vagn Lid/Transiteatret- Bergen avslutter sin Biologi-Suite.
Biologien – representert ved nevrovitenskapenes fremmarsj – er i ferd med å bli vår tids «masterscience».

Transiteatret-Bergens «Elephant Stories» forsøkte i 2009 gjennom et utvidet musikkteater å gå i kritisk dialog med denne nye naturalistiske bølgen. Forestillingen innledet en heftig diskusjon om biologi, politikk arv og miljø som foregrep Harald Eias «Hjernevask», og som har pågått siden.

  Lørdag 5.11 kl. 21.00 i Hallen 

Som siste og avsluttende del av Lids «Biologi-Suite», tar «Sound of Science» vare på erfaringene fra «Elephant Stories» men går radikalt annerledes til verks. Der «Elephant Stories» inviterte til et teater gjort om til diskursivt forskningsrom, går «Sound of Science» i motsatt retning og skaper selve forskningsrommet, laboratoriet og auditoriet til scenisk-musikalske erfaringsrom.

Tanken er med andre ord ikke å lage «seminar» i teaterrommet, men å «teatralisere» og ikke minst musikalisere forskningens og vitenskapens egne rom. Målet er å kunne utvide, åpne opp og perspektivere den vitenskaplige diskursen ved å utfordre den kunstnerisk – og vice versa.

«Sound of Science» er planlagt som en stedsspesifikk forestilling for arenaer knyttet til vitenskapen - testvisningen på Dramatikkens hus blir derfor å se på som en prøve av konseptet før det tas videre til vitenskaplige arenaer (auditorier, laboratorium o.l.).

Følg bloggen her: http://soundofscience.blog.com

Publisert: 07.11.11 14:25