dramatikkens hus

Kalender

rss Bookmark and Share

Spilleplan:

Etter henvendelsen

Temakveld med seminar og visninger

Det er nå to år siden Dramatikkens hus åpnet med sine ti «Henvendelser» i 2009. - Hva har skjedd? - Hvilke tanker hadde de påtroppende lederne av Dramatikkens hus den gang og hvilke erfaringer er gjort etter to års virksomhet? - Hvilke forhåpninger hadde dramatikerne/forfatterne og hva tenker de så langt? Lørdag 19.11. Tid blir annonsert så snart det er klart.

Norsk Kulturråd og Dramatikkens hus inviterer til en temakveld med seminar og visninger!

Det er nå to år siden Dramatikkens hus åpnet med sine ti
«Henvendelser» i 2009.

- Hva har skjedd?

- Hvilke tanker hadde de påtroppende lederne av Dramatikkens hus den gang og hvilke erfaringer er gjort etter to års virksomhet?

- Hvilke forhåpninger hadde dramatikerne/forfatterne og hva tenker de så langt?

  Lørdag 19.11. Tid blir annonsert så snart det er klart. 

I dagens scenetekstfelt finnes den autonome forfatteren side ved side med auteuren, performeren og de som arbeider med devised scenekunst. Samtidens scenetekstforfattere tar ofte i bruk mange og ulike metoder. Hun arbeider alene, inngår i gruppekonstellasjoner eller deltar i tverrkunstneriske og mer
prosessorienterte prosjekter.

 

 

I et bredt og dynamisk felt i rask utvikling møter vi tre-fire 10
minutters forestillinger. I etterkant av disse visningene spør vi:

- Hvilke tekstutviklingsstrategier tar scenekunstnere i bruk i dag?

- Hvilken innvirkning har disse strategiene på den eventuelle sceneteksten?

- Har disse strategiene noen konsekvens for forestillingenes kvalitet og i tilfelle hvordan og hvorfor?

- Og hvor står den dramatiske, autonome teksten i dagens teater-Norge?

Dramatikerne og scenekunstnerne som står bak forestillingene vil gi en kort presentasjon av sin arbeidsmetode. Foredragene vil etterfølges av spørsmål og faglig debatt.

Baren i Hallen er åpen under arrangementet.

Publisert: 07.11.11 14:25