dramatikkens hus

Kalender

rss Bookmark and Share

Spilleplan:

Ord og Bevegelse

Seminar om tekst og dans 10. og 11. desember

Dans og tekst er et kryssa kunstuttrykk i sterk utvikling. I desember arrangerer Dramatikkens hus et seminar som skal åpne opp og ringe inn problemstillinger innenfor dans og tekst. 10. og 11.12 kl. 10.00-17.00 Ordstyrer og observatør er Anette Therese Pettersen og Karoline Skuseth. Faglig ansvarlig er Sidsel Pape. Påmelding til julie@dramatikkenshus.no. Pris for begge dagene er kr. 250.-

Program for Ord og bevegelse, seminar om tekst og dans

10. og 11.12 kl. 10.00-17.00

Ordstyrer og observatør er Anette Therese Pettersen og Karoline Skuseth.
Faglig ansvarlig er Sidsel Pape.

Påmelding til julie@dramatikkenshus.no. Pris for begge dagene er kr. 250.-
 

Dans og tekst er et kryssa kunstuttrykk i sterk utvikling. Samtidig er det et lite omtalt og til dels ubeskrevet felt innenfor den allerede tynt teoretiserte dansekunsten. Ønsket er at seminaret skal bidra til åpne opp og ringe inn problemstillinger innenfor dans og tekst.

Tekstbegrepet favner i denne sammenhengen vidt; improvisert tekst/språk/ord/dialog/monolog hører inn under dette. Dans må forstås som dansekunst/scenisk dans/performance, og er ikke nødvendigvis koreografert. For å tydelig- og tilgengeliggjøre gjenstandsfeltet, er de mer konkrete begrepene ord og bevegelse bedre egnet.

Seminaret er praktisk orientert og teoretisk motivert. Det stoffet som skal undersøkes er dansekunstneres egne erfaringer av ord og bevegelse brukt som scenisk uttrykk. Bidragsyterne er først og fremst dansekunstnere som har utviklet ferdigheter og fremgangsmåter på området. I møtet med hverandre og andre deltakere med kjennskap til feltet, vil dilemmaer som oppstår i skjæringspunktet mellom ord og bevegelse drøftes. Hensikten med seminaret er å bidra til kunnskaps- og teoriutvikling, synliggjøre og verdsette ord og bevegelse som selvstendig kunstnerisk metodikk og uttrykk.

Bidragsytere som viser deler av sin scenekunst som utgangspunkt for diskusjon er (med forbehold om endringer): Cathrine Bjørndalen, Marianne Skjeldal, Liv Hanne Haugen, Margrete Kvalbein, Helle Siljeholm og Sara Christoffersen, Helle Levang Moum, Brynjar Bandlien, Tone Gellein, Siri&Snelle, Per Roar og Karstein Solli.

Det norske dansemiljøet er sterkt preget av konkurranse om jobber og midler. Det er liten tradisjon for faglig diskusjon innad, ei heller med tilstøtende miljøer. Dette er én av flere årsaker til den omtalte manglende dansediskursen. Når målet med seminaret er kunnskaps- og teoriutvikling, er det derfor viktig å velge en åpen form der deltakere inkluderes uansett alder, bakgrunn og tilhørighet.
En nyttig konsekvens av seminaret kan være at feltet løftes ut av dikotomien der ”ren dans” settes opp mot hybride dansestiler preget av andre kunstformer, som for eksempel tekst. Ren dans er den dansekunst som baserer seg på kroppens fysiske bevegelse. Uttrykket har vært heftig debattert, men ikke forkastet, kanskje av mangel på gode alternativer. I et slikt begrepsunivers får ord og bevegelses urene konnotasjoner. Seminaret tar mål på seg til å bidra til utvikling av en mer hensiktsmessig dansediskurs.

At seminaret bruker norsk som språk er vesentlig av to grunner: Erfaringsbasert kunnskapsutvikling benytter seg av morsmålets nyanser for større språklig presisjon. Dansekunstens diskursutvikling bør befestes på norsk før den eventuelt kan oversettes.

Foto: Kristine Karåla Øren i Animal Magnetism 2 av Henriette Pedersen på Black Box Teater i Oslo 2010.

Publisert: 07.11.11 14:25