dramatikkens hus

Kalender

rss Bookmark and Share

Spilleplan:

TeaterTanken presenterer: Theatre in times of crisis

Seminar

6. november kommer fire ledende nederlandske og belgiske scenekunstnere og kritikere til Oslo for å forklare og kommentere situasjonen i Nederland og diskutere kunstneriske og politiske konsekvenser og strategier. Hvordan kan scenekunstnere motarbeide angrepet på offentlig støttet kunst? Hvordan kan teater bli så viktig at man unngår en liknende krise andre steder? Og hvordan skal vi forstå forholdet mellom de europeiske "culture wars" og situasjonen i norsk teater i dag? Kl. 18.00 - 21.30 i Hallen. Gratis inngang. Påmelding: julie@dramatikkenshus.no senest 4. november.

The destruction of Dutch theatre and the new culture wars in Europe.
Nederland har i årevis vært en av hovedleverandørene av teaterforestillinger på et høyt internasjonalt nivå. Men med den nyliberale regjeringen, støttet av det populistiske og høyreekstreme partiet til Geert Wilders (PVV), blir budsjettkuttene i kultursektoren voldsomme. Beslutningen om å kutte 46% av støtten til scenekunst fra 2013 ble i år vedtatt i parlamentet.

6. november kommer fire ledende nederlandske og belgiske scenekunstnere og kritikere til Oslo for å forklare og kommentere situasjonen i Nederland og diskutere kunstneriske og politiske konsekvenser og strategier. Hvordan kan scenekunstnere motarbeide angrepet på offentlig støttet kunst? Hvordan kan teater bli så viktig at man unngår en liknende krise andre steder? Og hvordan skal vi forstå forholdet mellom de europeiske "culture wars" og situasjonen i norsk teater i dag?

6. november kommer fire ledende nederlandske og belgiske scenekunstnere og kritikere til Oslo for å forklare og kommentere situasjonen i Nederland og diskutere kunstneriske og politiske konsekvenser og strategier. Hvordan kan scenekunstnere motarbeide angrepet på offentlig støttet kunst? Hvordan kan teater bli så viktig at man unngår en liknende krise andre steder? Og hvordan skal vi forstå forholdet mellom de europeiske "culture wars" og situasjonen i norsk teater i dag?

 6.11 kl. 18.00 - 21.30 i Hallen - gratis inngang.

 Påmelding: julie@dramatikkenshus.no senest 4. november. 


FRANK VERCRUYSSEN er en av grunnleggerne av den internasjonalt renommerte teatergruppen TG STAN fra Belgia. Hans erfaring som skuespiller/regissør og pedagog er massiv, og det samme gjelder hans arbeid med politisk engasjert teater. I tilknytning til TG STANs produksjoner har han bl.a. jobbet i solidaritet med Black Panther-bevegelsen, engasjert seg i motstand mot Israels okkupasjon av Palestina og motarbeidet det høyreekstreme belgiske partiet Vlaams Blok. (http.//www.stan.be/)

MANJA TOPPER er en av grunnleggerne av Dood Paard, et av Nederlands mest respekterte teaterkompanier. I likhet med TG Stan er Dood Paard et kollektiv som jobber uten regissør. Denne arbeidsmetoden er et uttrykk for et teaterpolitisk standpunkt som reflekteres i det politiske innholdet i Dood Paards repertoar. (http://www.doodpaard.nl/)

ERIC DE VROEDT og hans prosjekt Mighty Society representerer en ny retning innen det politisk engasjerte teateret i Nederland. De Vroedt har startet et tett samarbeid med det ledende nederlandske kompaniet Toneeelgroep Amsterdam. Med forestillingen Mighty Society 8 – De Musikal (2010) presenterte han en burlesk anti-musikal med politikeren Geert Wilders som tema. (http://www.mightysociety.nl/)

SIMON VAN DEN BERG er et friskt pust innen teaterkritikk og -teori i Nederland. Han opprettet nettmagasinet Moose i 1997 (http://www.moose.nl/), skriver blant annet for den nederlandske avisen Het Parool og sitter i redaksjonen til det viktigste nederlandske teatertidsskriftet De TheaterMaker (http://www.theatermaker.nl/). Websiden hans er http://www.simber.nl/.

HANS HENRIKSEN er professor i regi ved Teaterhøyskolen i Oslo. Som regissør har han blant annet vært tilknyttet Nationaltheatret og Det Norske Teatret.

GEIR KVARME er skuespiller ved Oslo Nye Teater, et teater som ofte figurerer i media i forbindelse med sin anstrengte budsjettsituasjon.

REMI NILSEN er redaktør for den norske utgaven av Le Monde diplomatique, som fokuserer på dybdeanalyser av internasjonal politikk, globale begivenheter og ideologiske tendenser i samtiden. (http://www.lmd.no/)

TeaterTanken er en ny norsk tenketank og ideell organisasjon som fokuserer på å skape kvalitativ diskurs og nytenkning rundt teater i det kulturpolitiske feltet. Medlemmene er kunstnere, regissører, dramatikere og skuespillere som jobber både innenfor og utenfor de store institusjonene, samt teaterkritikere og teoretikere.

Seminaret co-produseres av:
Dramtikkens hus og Norsk Shakespeare- og teatertidsskrift.

Publisert: 07.11.11 14:25